Persson Hyrmaskiner AB

Kontakt

Huvudkontor

Verkmästarevägen 9
444 32 Stenungsund

Telefon: 0303-88570
Fax: 0303-84422
E-post: <Stenungsund på perssonhyrmaskiner. com> (på=@)
Hemsida: http://www.perssonhyrmaskiner.com/
Orgnr: 556449-8193

Kontaktperson

Joakim Dahlgren Joakim Dahlgren
Mobil:
+46(0)705-288575
E-post:
<joakim.dahlgren på perssonhyrmaskiner. com> (på=@)

Depå-Kungälv

Solbräckegatan 10
442 45 Kungälv

Telefon: 0303-92130
Fax: 0303-92000
E-post: <Kungalv på perssonhyrmaskiner. com> (på=@)

Kontaktperson

Johan Lindström Johan Lindström
Mobil:
0705-288576
E-post:
<johan.lindstrom på perssonhyrmaskiner. com> (på=@)

Depå - Uddevalla

Almåsvägen 5
451 75 Uddevalla

Telefon: 0522-86155
Fax: 0522-86154
E-post: <Uddevalla på perssonhyrmaskiner. com> (på=@)

Kontaktperson

Anders Nilsson Anders Nilsson
Mobil:
0702-941140
E-post:
<anders.nilsson på perssonhyrmaskiner. com> (på=@)

Depå-Göteborg

Ringögatan 33
4117 Göteborg

Telefon: 031-3810500
E-post: <goteborg på perssonhyrmaskiner. com> (på=@)